Regulamin

WYSZUKAJ PRODUKT

REGULAMIN sklepu APL-ZOO

 

I Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego apl-zoo.eu (dalej zwany Sklepem) jest firma:

Animal Pharmaceutical Laboratories Sp. z o.o.  (dalej zwana APL)

83-130 Pelplin

Kulice

ul. Kasztanowa 10

NIP 739 380 64 70

REGON 280545290

KRS 000036551

Nr konta bankowego:

07 1600 1462 0008 6541 4240 4001

2. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy

apl-zoo.eu

3.Sklep internetowy apl-zoo.eu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

4. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Animal Pharmaceutical Laboratories Sp. z o.o. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7. Wszystkie ceny towarów w sklepie apl-zoo.eu są cenami brutto i zawierają  podatek VAT. Ceny towarów wyrażone są w polskich złotych.

8. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie apl-zoo.eu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela strony.

7. Firma APL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu  na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, są realizowane na zasadach dotychczasowych.

8. Specjalistyczne produkty dla weterynarzy, dostępne pod przyciskiem Vet Line będą sprzedawane jedynie lekarzom weterynarii, po uprzednim zarejestrowaniu gabinetu/przychodni  w sekcji Twoje konto.

 

II Rejestracja klientów

1.Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu apl-zoo.eu.

2.Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne, które osiągnęły pełnoletniość oraz podmioty gospodarcze.

3.Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, żeby sposób realizowania zamówienia przebiegł pomyślnie.

4.Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

5. Sklep apl-zoo.eu umożliwia dokonanie zakupu bez konieczności zakładania konta w Sklepie.

6. Korzyści z rejestracji (utworzenia konta Klienta):

-możliwość śledzenia swojego zamówienia oraz historii zakupów

-szybsze kolejne zakupy (zarejestrowany Klient nie musi po raz kolejny uzupełniać danych do wysyłki, itp.)

-Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z zapisaniem się do newslettera Sklepu, co oznacza regularne otrzymywanie informacji na pocztę e-mail o aktualnych przecenach, nowych produktach oraz dedykowanych promocjach dla stałych klientów (subskrybentów newslettera).

III Zamówienia i zwroty

1.Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta (z zastrzeżeniem informacji podanych w opisie).

3. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są  zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i ma prawo do anulowania zamówienia. Wszystkie ceny są podane z uwzględnieniem wszystkich podatków - tzw. ceny brutto. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

4. Firma APL zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w sytuacji naruszenia warunków niniejszego regulaminu.

5. Składanie zamówienia:

a)Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:

-Kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” zamieszczonej pod produktem na stronie głównej oraz w karcie produktu, a następnie wypełnienie formularza rejestracyjnego bądź wypełnienie formularza z danymi adresowymi bez zakładania konta.

-Kontakt ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: sklep@apl-zoo.eu

-Kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz.  8:00 do 16:00 pod numerem telefonu 512 018 135

b) Po złożeniu zamówienia Klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.

c) Klient zobowiązany jest do wpisania w formularz zamówienia autentycznych danych do wysyłki oraz swojego numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu.

d) Wpłata pieniędzy na konto bez uprzedniego zamówienia towaru nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.  Zamówienia niezłożone przez stronę sklepu, mail lub telefon nie będą realizowane.

e) Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej Sklepu, po zalogowaniu się na swoje konto. Ta opcja nie jest dostępna dla Klientów, którzy złożą zamówienie bez rejestracji na stronie Sklepu.

f) Warunkiem korzystania z programu lojalnościowego (rabatów) jest założenie konta w sklepie apl-zoo.eu, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza. Założenie konta nie jest konieczne w przypadku składania jednorazowego zamówienia.

g) Oferta objęta promocją obowiązuje do momentu wyczerpania się zapasów, bądź do konkretnego dnia ujętego w promocji.

6. Prawo odstąpienia od umowy:

a) Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).    

b) Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie, wysłanego w terminie wskazanym w ust.a) powyżej, na następujący adres: ul. Kasztanowa 10, Kulice, 83-130 Pelplin. Klient zobowiązany jest zwrócić towar, od którego zakupu odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez firmę APL  świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. Klient proszony jest o dodanie adnotacji "zwrot ustawowy".                 

c) W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

d) Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

IV Realizacja zamówienia

1.Natychmiast po złożeniu zamówienia klient otrzyma maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

3. Sposób realizacji zamówienia w przypadku braku towaru:

a) częściowa realizacja zamówienia

b)wydłużony czas oczekiwania

c)anulowanie całości zamówienia

4. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów magazynowych.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

6. Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych prze firmę DPD w celu doręczenia przesyłki.

V Czas realizacji zamówienia oraz koszt dostawy

1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.

2. Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed godz. 10.00 w dni robocze, wysyłane są tego samego dnia. Zamówienia przyjęte do realizacji po godzinie 10.00, wysyłane są następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w sobotę wysyłane są w poniedziałek, natomiast zamówienia złożone w niedzielę, wysyłane są najpóźniej we wtorek- w zależności od ilości przyjętych zamówień podczas weekendu.

2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS na adres wskazany przez Klienta.

3. Przewidywany czas dostawy na terenie Polski: 1 dzień roboczy- termin deklarowany przez firmę kurierską DPD.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

5. Dostawa gratis przy zamówieniu powyżej 300 zł, poniżej 300 zł dostawa płatna 15zł przy płatności z góry, za pobraniem – dostawa płatna 15zł.

 

VI Reklamacje i gwarancja

1. Każdy zakupiony w sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać zgłoszone e-mailem na adres: sklep@apl-zoo.eu, z wyszczególnionymi:

a)Imię i nazwisko,

b)numer zamówienia

c)opis niezgodności towaru z umową,

d)datę zakupu

3.Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji .

4.Reklamacje można składać telefonicznie pod numerem: 512 018 135, a także mailowo pod adresem e-mail: sklep@apl-zoo.eu.

5.Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie. Gwarantujemy, że w ciągu 24-48h Klient otrzyma informację telefoniczną z decyzją w swojej sprawie.

VII Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Animal Pharmaceutical Laboratories Sp. z o.o.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką Faktury VAT. Wcześniejsze zamówienia klient może zobaczyć na stronie Sklepu apl-zoo.eu w ramach konta po zalogowaniu.

3. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 września 2013r. i dotyczy wszystkich zamówień po tym dniu.


Musisz być zalogowany aby wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Możesz się zalogować tutaj.
ZALOGUJ SIĘ lub ZAREJESTRUJ SIĘ