Zwroty i zamówienia

WYSZUKAJ PRODUKT

1.Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta (z zastrzeżeniem informacji podanych w opisie).

3. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są  zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i ma prawo do anulowania zamówienia. Wszystkie ceny są podane z uwzględnieniem wszystkich podatków - tzw. ceny brutto. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

4. Firma APL zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w sytuacji naruszenia warunków niniejszego regulaminu.

5. Składanie zamówienia:

a)Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:

-Kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” zamieszczonej pod produktem na stronie głównej oraz w karcie produktu, a następnie wypełnienie formularza rejestracyjnego bądź wypełnienie formularza z danymi adresowymi bez zakładania konta.

-Kontakt ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: sklep@apl-zoo.eu

-Kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz.  8:00 do 16:00 pod numerem telefonu 512 018 135

b) Po złożeniu zamówienia Klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.

c) Klient zobowiązany jest do wpisania w formularz zamówienia autentycznych danych do wysyłki oraz swojego numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu.

d) Wpłata pieniędzy na konto bez uprzedniego zamówienia towaru nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.  Zamówienia niezłożone przez stronę sklepu, mail lub telefon nie będą realizowane.

e) Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej Sklepu, po zalogowaniu się na swoje konto. Ta opcja nie jest dostępna dla Klientów, którzy złożą zamówienie bez rejestracji na stronie Sklepu.

f) Warunkiem korzystania z programu lojalnościowego (rabatów) jest założenie konta w sklepie apl-zoo.eu, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza. Założenie konta nie jest konieczne w przypadku składania jednorazowego zamówienia.

g) Oferta objęta promocją obowiązuje do momentu wyczerpania się zapasów, bądź do konkretnego dnia ujętego w promocji.

  1. Prawo odstąpienia od umowy:

a) Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).    

b) Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie, wysłanego w terminie wskazanym w ust.a) powyżej, na następujący adres: ul. Kasztanowa 10, Kulice, 83-130 Pelplin. Klient zobowiązany jest zwrócić towar, od którego zakupu odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez firmę APL  świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. Klient proszony jest o dodanie adnotacji "zwrot ustawowy".                 

c) W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

d) Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.


Musisz być zalogowany aby wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Możesz się zalogować tutaj.
ZALOGUJ SIĘ lub ZAREJESTRUJ SIĘ